Aanpassingen

Controleer even of je handboek up-to-date is

Op 05 maart 2018 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 10 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Dit besluit past de wegcode aan en vult het aan met de definities van "autobus", "autocar" en"landbouwvoertuig".

Daarnaast wordt de snelheid voor autocars, die aan bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoen, gebracht op 100 km/uur, en wordt het inhaalverbod bij regenweer beperkt tot voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken. Het inhaalverbod op 2x2 wegen voor vrachtwagens en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton wordt opgeheven. Ook wordt de toegang tot autosnelwegen voor landbouwvoertuigen verboden, om te vermijden dat de nieuwe generatie landbouwvoertuigen van deze wegen gebruik zouden maken en tenslotte worden de mogelijkheden tot regeling van het verkeer op de spitsstroken uitgebreid.

De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 april 2018, met uitzondering van de opheffing van het inhaalverbod op 2 x 2 wegen dat in werking treedt op 1 januari 2019.

Toevoeging van nieuwe artikel in de wegcode:

Definities

Snelheidsbeperking

Inhaalverbod

Verkeer op snelwegen

Verkeer op spitsstroken


Extra verduidelijking bij pagina 76: snelheid binnen een bebouwde kom

Wanneer binnen de bebouwde kom een hogere snelheid dan 50 km/u wordt toegelaten blijft voor zware voertuigen de maximaal toegelaten snelheid op de gewone wegen gelden.

Dat betekent dat je binnen een bebouwde kom met een voertuigen of sleep met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7.5 ton nooit sneller mag rijden dan:

Ook wanneer de rijbaan bestaat uit minstens 2 x 2 rijstroken en gescheiden is door een middenberm, blijven deze maximaal toegelaten snelheden van toepassing!

Snelheden vanaf 01/01/2017: binnen bebouwde kom

Geen andere bordenBord "70"
Auto met MTM van max 3,5 t50 km/u70 km/u
Autobus - autocar50 km/u70 km/u
Vrachtwagen of sleep met een MTM van 3,5 tot en met 7,5 ton50 km/u70 km/u
Vrachtwagen of sleep met een MTM van meer dan 7,5 ton50 km/u60 km/u
Traag voertuig40 km/u40 km/u

Snelheden vanaf 01/01/2017: buiten bebouwde kom

Gewone weg
Vlaanderen
Gewone weg
Wallonië + Brussel
Bord "90"
Vlaanderen
Bord "70"
Wallonië + Brussel
Auto met MTM van max 3,5 t70 km/u90 km/u90 km/u70 km/u
Autobus - autocar70 km/u75 km/u75 km/u70 km/u
Vrachtwagen of sleep met een MTM van 3,5 tot en met 7,5 ton70 km/u90 km/u90 km/u70 km/u
Vrachtwagen of sleep met een MTM van meer dan 7,5 ton60 km/u60 km/u60 km/u60 km/u
Traag voertuig40 km/u40 km/u40 km/u40 km/u
Gewone weg minstens 2x2 rijstroken zonder middenberm
Vlaanderen
Gewone weg minstens 2x2 rijstroken zonder middenberm
Wallonië + Brussel
Gewone weg minstens 2x2 rijstroken zonder middenberm + bord "90"
Vlaanderen
Gewone weg minstens 2x2 rijstroken zonder middenberm + bord "70"
Wallonië + Brussel
Auto met MTM van max 3,5 t70 km/u90 km/u90 km/u70 km/u
Autobus - autocar70 km/u90 km/u90 km/u70 km/u
Vrachtwagen of sleep met een MTM van 3,5 tot en met 7,5 ton70 km/u90 km/u90 km/u70 km/u
Vrachtwagen of sleep met een MTM van meer dan 7,5 ton60 km/u90 km/u90 km/u70 km/u
Traag voertuig40 km/u40 km/u40 km/u40 km/u
Gewone weg minstens 2x2 rijstroken met middenbermAutosnelweg
Auto met MTM van max 3,5 t120 km/u120 km/u
Autobus - autocar90 km/u90 / 100 km/u
Vrachtwagen of sleep met een MTM van 3,5 tot en met 7,5 ton90 km/u90 km/u
Vrachtwagen of sleep met een MTM van meer dan 7,5 ton90 km/u90 km/u
Traag voertuig40 km/uniet toegelaten

Recidive (01/01/2015)

Sinds december 2011 is er reeds sprake van recidive voor:

Sinds 1 januari 2015 komt daar bij:

Wanneer een bestuurder, in de periode van 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van deze overtredingen, opnieuw één van deze overtredingen begaat, dan MOET de rechter:

Het verval van het recht tot het sturen kan vervangen worden door het opleggen van een alcoholslot.

Maakt de bestuurder na de eerste veroordeling, opnieuw twee van deze overtredingen, dan worden het 6 maanden en bij drie van deze overtredingen: 9 maanden.


Strafbaar alcoholgehalte (01/01/2015)

Vanaf 1 januari 2015 is het strafbare alcoholgehalte voor de bestuurders een voertuig besturen waarvoor een rijbewijs, of een als zodanig geldend bewijs van de categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is, teruggebracht tot 0,2 promille.


Drukfout (1ste druk)

Op pagina 73 is een stukje tekst weggevallen:

Op pagina 74:

Op pagina 124:

Op pagina 134:


Ga terug naar de vorige pagina