Verkeersborden: links inhalen verboden

Verkeersborden die bij deze les horen

BordSoortBetekenis
VerbodsbordVanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen.
VerbodsbordEinde inhaalverbod.
AanwijzingsbordBegin van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
Aanwijzingsbord500 meter verder begint een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
AanwijzingsbordDe reglementering die binnen een zone van toepassing is, mag in een zone herhaald worden door een bord gelijkaardig aan dat geplaatst bij het begin van de zone, aangevuld met het woord Herhaling.
AanwijzingsbordEinde van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.


VerbodsbordInhaalverbod van (...) begint 200 meter verder. Vanaf hier maximaal 90 km/uur.


Verbodsbord200 meter verder maxmaal 90 km/uur. Vanaf hier inhaalverbod van (...).
VerbodsbordVanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3.500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
VerbodsbordEinde inhaalverbod.
GevaarsbordSteile helling.
AanwijzingsbordOversteekplaats voor voetgangers.
AanwijzingsbordOversteekplaatsvoor fietsers en tweewielige bromfietsen.
GevaarsbordOverweg met een enkel spoor.
GevaarsbordOverweg met twee of meer sporen.
AanwijzingsbordWeg met eenrichtingsverkeer.
Gevaarsbord(Gevaarlijke) bocht naar rechts.
Gevaarsbord(Gevaarlijke) bocht naar links.
Bord betreffende de voorrangVoorrang van rechts.
AanwijzingsbordVanaf dit verkeersbord tot aan het verkeersbord F109 is het voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
AanwijzingsbordEinde van de inhaaltoelating. (F109)

Ga terug naar de vorige pagina