Verkeersborden: links inhalen

Verkeersborden die bij deze les horen

BordSoortBetekenis
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft. Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; Schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; Het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

Ga terug naar de vorige pagina