Verkeersborden: de rijbaan en de rijstroken

Verkeersborden die bij deze les horen

BordSoortBetekenis
GevaarsbordGevaarlijke bocht. Bocht naar rechts.
GevaarsbordGevaarlijke bocht. Bocht naar links.
GevaarsbordDubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links.
GevaarsbordDubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts.
GevaarsbordGevaarlijke daling.
GevaarsbordSteile helling.
GevaarsbordVallende stenen.
GevaarsbordKiezelprojectie.
GevaarsbordRijbaanversmalling.
GevaarsbordRijbaanversmalling langs links.
GevaarsbordRijbaanversmalling langs rechts.
GevaarsbordUitholling overdwars of ezelsrug: hobbelige weg.

GevaarsbordGevaarsborden staan 150 meter voor de plaats van het gevaar. Het bord hierboven betekent dus in feite (150 meter verder) een ezelsrug. Op een blauw onderbord kan vermeld worden wanneer het gevaar op een andere afstand begint.

GevaarsbordOnder een gevaarsbord kan een blauw onderbord staan met twee witte pijltjes en een afstand. De witte pijltjes betekenen dan dat het gevaar zich deze afstand lang voordoet. Voorbeeld: over een afstand van 500 meter een hobbelige weg.
GevaarsbordVerhoogde inrichting(en).
GevaarsbordBeweegbare brug.
GevaarsbordUitweg op een kaai of een oever.
GevaarsbordGlibberige rijbaan.

GevaarsbordGlibberige rijbaan ten gevolge van sneeuw of ijzel.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn.
AanwijzingsbordRijstrookvermindering langs rechts.
AanwijzingsbordRijstrookvermindering langs links.
AanwijzingsbordAanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

Aanwijzingsbord

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

Fietsers mogen op de busstrook rijden.


Aanwijzingsbord

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

Bromfietsen mogen op de busstrook rijden.


Aanwijzingsbord

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.

Motorfietsen mogen op de busstrook rijden.

GevaarsbordWegenwerken.
GevaarsbordVerkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.
AanwijzingsbordVoorwegwijzer die een uitwijking aankondigt.
AanwijzingsbordVoorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt.
AanwijzingsbordVoorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt.
AanwijzingsbordVerkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.

Ga terug naar de vorige pagina